Prehlásenie o ochrane osobných údajov a Politika používania cookie

Poskytovateľom tejto Webovej stránky https://www.novamatadorka.sk/

Je prevádzkovateľ:
Názov: OXIO s. r. o.
Sídlo: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
IČO: 52845761
Zast.: Mgr. Ján Benetin, konateľ
E-mail: barbora.brestovska@oxio.sk

ktorý je nižšie označovaný ako “my”, “nás” alebo “naše”

Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov dotknutých osôb.

Ďakujeme za návštevu našej web stránky. Chceme Vás ubezpečiť, že s nami sú Vaše osobné údaje v bezpečí. V tomto vyhlásení nájdete všetko o tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, použite Kontakt: E-mail: barbora.brestovska@oxio.sk

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov (pre konkrétny účel) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia.
Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Vaše údaje

Potrebujeme od vás určité informácie na základe legitímneho účelu. Sme internetový obchod, ktorý predáva byty online. Na tento účel používame priamy marketing.

Môžeme spracovať nasledujúce informácie:

Meno a Priezvisko. Pre osobnejší kontakt Vás chceme oslovovať menom.
E-mailová adresa. Pomocou Vašej e-mailovej adresy Vás informujeme, resp. komunikujeme o Vašich požiadavkách.
Telefónne číslo. Chceme sa s Vami spojiť čo najrýchlejšie v prípade urgentnej otázky/ informácie týkajúcej sa Vašich požiadaviek.
IP-adresa. Pri surfovaní na internete je Váš počítač rozpoznateľný podľa svojej IP adresy, podobnej registračnému číslu vozidla. Keď nás kontaktujete cez webový formulár, ukladáme si Vašu IP adresu. Používame ju napríklad na to, aby sme sa vyhýbali podvodníkom.
Ďalšie údaje. Informácie, ktoré nám poskytnete tým, že nás kontaktujete.

V prípade kontaktu

Otázky môžete klásť cez sociálne médiá ako je Facebook, Instagram,… a samozrejme e-mailom. Na tento účel používame Vašu e-mailovú adresu, Vaše meno a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré poskytnete počas kontaktu. Tieto informácie potrebujeme na spracovanie Vašich požiadaviek. Tieto informácie uchovávame, kým neuvediete, že by sa tieto údaje mali odstrániť. Tento spôsob nám umožňuje ľahko získať informácie v prípade doplňujúcich otázok.

Náš spravodaj – newsletter

Pravidelne zasielame náš newsletter. Iba s Vašim súhlasom Vás pridáme do zoznamu predplatiteľov. Vďaka newsletteru poskytujeme novinky, tipy a informácie o našich produktoch a službách. Na tento účel je použitá Vaša e-mailová adresa. V tomto prípade informácie zaznamenávame dovtedy, kým sa neodhlásite. Váš odber informačného spravodaja môžete kedykoľvek zrušiť. Každý informačný spravodaj obsahuje odkaz na odhlásenie.

Tretie strany

Vaše osobné údaje ukladáme do zabezpečenej databázy. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, e-katalógoch, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás napríklad pri riešení Vašich dotazov a podnetov. Títo partneri sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.
Každý náš partner má príslušné certifikáty, ktoré zaručujú bezpečné ukladanie údajov. Nemusíte sa obávať. V niektorých prípadoch budú Vaše osobné údaje zdieľané s nasledujúcimi partnermi:

  • Websupport.sk – Hostiteľská stránka, kde sa Vaše údaje spracúvajú a ukladajú
  • programátor webu – Vibration s.r.o a externé webové služby – RealPad

Spolupracujeme iba so spoločnosťami, ktoré dodržiavajú európske právne predpisy o ochrane súkromia, bez ohľadu na to, či majú sídlo v Európe alebo nie. S výnimkou vyššie uvedených stránok neposkytujeme za žiadnych okolností Vaše osobné údaje iným spoločnostiam alebo inštitúciám, pokiaľ k tomu nie sme zo zákona zaviazaní (napríklad, ak to polícia vyžaduje v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu). Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na adrese: E-mail: barbora.brestovska@oxio.sk

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov, niekedy používame externé webové služby. Nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky.

Sociálne médiá a iné web stránky

Táto Webová stránka obsahuje odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“) a tiež odkazy na samostatné web stránky našich produktov, partnerov alebo referencií.
Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Facebook stránka/ plugin

(Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA)
Prevádzkujeme fanúšikovskú stránku na FB. Ak našu FB stránku navštívite, Facebook je potom schopný získať informáciu, o Vašej IP adrese. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo oboznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Politika používania cookies

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy.
Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov.
Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto web stránky.

Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky.

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

Oznámenie o používaní súborov cookies

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org.

Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v časti: Politika používania cookies. Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete aj na www.aboutcookies.org

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
  2. Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).
Zmeny v Prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte tieto práva
Odvolať súhlas – toto právo sa vzťahuje na Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na e-mail: barbora.brestovska@oxio.sk alebo písomne na adrese spoločnosti:
OXIO s. r. o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
a to oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov (napr. voči profilovaniu), ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Na vybavenie žiadosti týkajúcich sa Vašich práv podľa §21-28 zákona nám plynie lehota 1 mesiac od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, o čom Vás budeme informovať. Ak Vašu žiadosť nebudeme schopní vybaviť, budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a možnosti podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona na úrad.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dátum poslednej aktualizácie: 11.3.2021